Tvd Wiki
Advertisement
Tvd Wiki

Poniższy tekst jest wzorowany na angielskim tutorialu dotyczącym edycji i tworzenia nowych artykułów. Będziemy wdzięczni za zapoznanie się z nim i stosowanie się do zawartych wskazówek.

Edycja

Jak mogę edytować?

Edytowanie większości artykułów jest dostępne dla wszystkich, nawet niezarejestrowanych, użytkowników. Aby zmienić treść artykułu, należy kliknąć Edytuj tę stronę.

Wskazówki edycyjne

 1. Staraj się wprowadzać opisy zmian, jakie wprowadziłeś/łaś w artykule. Okno znajduje się pod obszarem edycji, tuż nad przyciskami umożliwiającymi zapis lub podgląd zmian.
 2. Korzystaj z opcji Pokaż podgląd. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy artykuł prezentuje się tak, jak tego chciałeś.
 3. Jeśli wprowadzane przez Ciebie zmiany są niewielkie, możesz zaznaczyć okienko przy "To jest drobna zmiana". Inni edytorzy lub autor będą wiedzieli, że nie jest to żadna poważna ingerencja w treść.

Do drobnych zmian można zaliczyć dodawanie kategorii, szablonów, linków wewnętrznych (w niewielkich ilościach) a także poprawę błędów interpunkcyjnych (błędy ortograficzne, zwłaszcza w dużych ilościach, nie są drobnym błędem).

Formatowanie tekstu

Przechodzenie do następnej linii

Częstym błędem początkujących Simspedystów jest przekonanie, że w dostępnym tu edytorze kodu przejście do kolejnej linii wymaga jednokrotnego wciśnięcia klawisza [Enter]. Nic bardziej mylnego!

Aby przejść do kolejnej linii, należy dwukrotnie nacisnąć [Enter] (ma być widoczna linijka odstępu) lub wpisać znacznik <br>.

Tekst pochylony i pogrubiony

Jeśli chcemy, by dany fragment tekstu był pochylony, wpisujemy go między dwa znaczniki '' (np. ''tekst pochylony'' - tekst pochylony).

Jeśli chcemy, by tekst był pogrubiony, wpisujemy go między trzy znaczniki ''' (np. '''tekst pogrubiony''' - tekst pogrubiony).

W przypadku, gdy chcemy tekst pochylić i pogrubić jednocześnie, stosujemy pięć znaków apostrofu (np. '''''tekst pochylony i pogrubiony''''' = tekst pochylony i pogrubiony).

Nagłówki

Nagłówki mają kilka poziomów. Nagłówek pierwszego stopnia tworzymy poprzez wpisanie tytułu między dwa znaki = (np. =Edycja= stworzy nagłówek jak wyżej).

Nagłówki kolejnego stopnia tworzymy zwiększając ilość znaków równości. Najniższy poziom nagłówka to poziom piąty (to znaczy, że zarówno przed jak i po tytule znajduje się pięć znaków równości).

Jeśli w artykule zastosowano więcej niż trzy nagłówki (dowolnego stopnia), przed pierwszym z nich, automatycznie, powstaje Spis treści (jak powyżej).

Oddalenie tekstu od marginesu

Aby oddalić fragment tekstu od lewego marginesu, należy użyć znaku dwukropka (:). Im więcej dwukropków, tym dalej od marginesu znajdzie się tekst.

Na przykład:
Tekst nieoddalony od marginesu.

Tekst oddalony o jeden dwukropek.
Tekst oddalony o dwa dwukropki.

Listy

Nie istnieją ograniczenia dotyczące maksymalnej ilości podpunktów, ale należy pamiętać, że zbyt duża ich ilość zaciemnia wykaz.

Lista numerowana

Aby utworzyć listę numerowaną, należy użyć znaku #, po którym wpisujemy tekst mający znaleźć się w danym punkcie.

Na przykład poniższa struktura:
#Punkt 1
#Punkt 2
##Podpunkt 2.1
##Podpunkt 2.2
#Punkt 3
Zaprezentuje się następująco:

 1. Punkt 1
 2. Punkt 2
  1. Podpunkt 2.1
  2. Podpunkt 2.2
 3. Podpunkt 3

Lista nienumerowana

Aby utworzyć listę nienumerowaną, stosujemy gwiazdki (*), które umieszczamy tak samo jak wcześniej "krzyżyki".

Przykład: *Punkt 1
*Punkt 2
**Podpunkt 2.1
**Podpunkt 2.2
*Punkt 3
Zaprezentuje się jako

 • Punkt 1
 • Punkt 2
  • Podpunkt 2.1
  • Podpunkt 2.2
 • Punkt 3

Spis treści (ang. Table of Contents - Tablica Zawartości)

Jeśli chcemy umieścić spis treści w innym miejscu niż domyślne (przed pierwszym nagłówkiem), należy użyć __TOC__. Tego samego kodu użyjemy, gdy chcemy wymusić na serwerze pokazanie spisu treści mimo że nie mamy trzech nagłówków.

Pamiętajcie, że w tekście może być umieszczony tylko jeden spis treści.