Tvd Wiki
Tvd Wiki
Rozbuduj!
Ten artykuł jest zbyt krótki. Jeśli możesz pomóż nam go rozbudować!

Strażnicy są dobroczynnymi, duchowymi bytami zamieszkującymi na południu Mrocznego Wymiaru. Są to anielskie postacie, które rządzą Niebiańskim Trybunałem. Istnieje kilka różnych rodzajów Strażników, w tym: Niebiańscy Strażnicy, Ziemscy Strażnicy i Główni Strażnicy.

Moce i zdolności

Strażnicy mają specjalne zdolności i aury, które używają białej mocy. Te moce sprawiły, że ich krew stała się niemal nie do odparcia dla wampirów i innych nadprzyrodzonych stworzeń.

 • Nadprzyrodzone zmysły - Strażnicy nauczyli się kontrolować swoje zmysły słuchu, wzroku, smaku, dotyku i węchu. Są to zmysły tak samo zaawansowane jak te u wampirów.
 • Telepatia - Strażnicy mogą komunikować się niewerbalnie, używając zmysłów w zależności od opiekuna, z którym mogą się komunikować z kimś na całym świecie.
 • Empatia - Strażnicy są w stanie wyczuć i kontrolować emocje innych.
 • Telekineza - Strażnicy mają zdolność poruszania umysłem rzeczy lub ludzi. Można go również wykorzystać do osiągnięcia pirokinezy i geokinezy.
 • Manipulacja energią - Strażnicy mogą manipulować energią lub źródłami energii.
 • Manipulacja czasem - Mogą cofać się w czasie lub cofać czas, powodować wskrzeszanie umarłych, utratę pamięci, a także fizyczną odbudowę uszkodzonego.
 • Kosmiczna świadomość - Strażnicy są świadomi wszystkiego, co wpływa na nich w skali uniwersalnej, w tym zagrożeń, wszystkiego, co by na nich w jakikolwiek sposób wpłynęło, a nawet kogoś, kto o nich mówi.
 • Ulepszony stan - Strażnicy znajdują się w szczytowej kondycji fizycznej i psychicznej swojego gatunku, dzięki czemu werset ten może osiągnąć bez żadnych nadprzyrodzonych metod i pozostać w ten sposób przy niewielkim lub żadnym utrzymaniu. Oznacza to, że są one szybsze, silniejsze, bardziej inteligentne i ogólnie lepsze od innych gatunków.
 • Lot - Strażnicy mogą latać lub w inny sposób poruszać się w powietrzu przy użyciu różnych metod. Niektóre możliwości obejmują użycie jednej lub więcej form energii i ich skrzydeł.
 • Manipulacja żywiołami - Mogą kontrolować żywioły takie jak ogień, woda, elektryczność, światło, ziemia i powietrze na poziomie głównym.
 • Skrzydła Mocy - Strażnicy mają kilka różnych skrzydeł o różnych kolorach i mocach. Te moce zostały im dane z zaświatów. Są to różne rodzaje skrzydeł i ich funkcja:
  • Skrzydła Ochrony - Te skrzydła są silne i, jak sama nazwa wskazuje, są bardzo przydatne do ochrony siebie i każdego, kto z nimi jest.
  • Skrzydła Oczyszczenia - Te skrzydła mają białe zabarwienie. Mają zdolność do usunięcia wszystkich grzechów danej osoby. Mają także możliwość usuwania wspomnień.
  • Skrzydła Pamięci - Te skrzydła mają fioletowo-niebieski kolor. Mają możliwość przywrócenia komuś wspomnień.
  • Skrzydła Odkupienia - Te skrzydła mają tęczowe kolory. Funkcje tych skrzydeł polegają na tym, że mogą odkupić ludzi od grzechów.
  • Skrzydła Wiatru - Te skrzydła mają złoty kolor. Zostały użyte do wytworzenia wiatru i pomagają one Strażnikowi latać.
  • Skrzydła Zniszczenia - Te skrzydła służą do niszczenia rzeczy, które są uważane za przeszkody, lub potencjalne zagrożenia dla Strażnika, jego sojuszników, bądź bliskich, itp.
 • Święta Krew - Krew Strażnika jest najlepszą bronią używaną do niszczenia wszystkich złych stworzeń Wszechświata. Jest to jedyna broń, która może całkowicie zniszczyć Starszych i zapobiec ich zmartwychwstaniu.

Znani Strażnicy

Imiona

Ciekawostki

 • Ani w serialu telewizyjnym Pamiętniki Wampirów, ani w The Originals nie ma wzmianki o istnieniu aniołów, Strażników lub innych gatunków o wielkiej mocy światła lub życzliwości.
 • Ich serialowym odpowiednikiem mogą być duchy.
 • Jedyne odniesienie do anioła wspomina 10-letni Stefan w opisie Lillian Salvatore.