FANDOM


Główni Strażnicy to grupa najpotężniejszych i najstarszych ze wszystkich Strażników. Ich krew jest bardzo silna i rozkoszna, a także wyborna dla wampirów. Zmieszana z ludzką krwią, krew Głównego Strażnika jest wyjątkowo śmiertelna dla Starszych, jeśli zostanie przez nie wypita. Elena jest przykładem krwi Głównego Strażnika zmieszanej z ludzką krwią, ponieważ jest hybrydą Głównego Strażnika-Człowieka, jej krew jest jedyną rzeczą, która może zabić Starszych i zapobiec ich odrodzeniu.

Historia

Moce i zdolności

Jako pierwsze i najstarsze anioły, umiejętności Głównych Strażników są najbardziej zaawansowane.

 • Nadprzyrodzone zmysły - Strażnicy nauczyli się kontrolować swoje zmysły słuchu, wzroku, smaku, dotyku i węchu. Są to zmysły tak samo zaawansowane jak te u wampirów.
 • Telepatia - Strażnicy mogą komunikować się niewerbalnie, używając zmysłów w zależności od opiekuna, z którym mogą się komunikować z kimś na całym świecie.
 • Empatia - Strażnicy są w stanie wyczuć i kontrolować emocje innych.
 • Telekineza - Strażnicy mają zdolność poruszania umysłem rzeczy lub ludzi. Można go również wykorzystać do osiągnięcia pirokinezy i geokinezy.
 • Manipulacja energią - Strażnicy mogą manipulować energią lub źródłami energii.
 • Manipulacja czasem - Mogą cofać się w czasie lub cofać czas, powodować wskrzeszanie umarłych, utratę pamięci, a także fizyczną odbudowę uszkodzonego.
 • Kosmiczna świadomość - Strażnicy są świadomi wszystkiego, co wpływa na nich w skali uniwersalnej, w tym zagrożeń, wszystkiego, co by na nich w jakikolwiek sposób wpłynęło, a nawet kogoś, kto o nich mówi.
 • Ulepszony stan - Strażnicy znajdują się w szczytowej kondycji fizycznej i psychicznej swojego gatunku, dzięki czemu werset ten może osiągnąć bez żadnych nadprzyrodzonych metod i pozostać w ten sposób przy niewielkim lub żadnym utrzymaniu. Oznacza to, że są one szybsze, silniejsze, bardziej inteligentne i ogólnie lepsze od innych gatunków.
 • Lot - Strażnicy mogą latać lub w inny sposób poruszać się w powietrzu przy użyciu różnych metod. Niektóre możliwości obejmują użycie jednej lub więcej form energii i ich skrzydeł.
 • Manipulacja żywiołami - Mogą kontrolować żywioły takie jak ogień, woda, elektryczność, światło, ziemia i powietrze na poziomie głównym.
 • Skrzydła Mocy - Strażnicy mają kilka różnych skrzydeł o różnych kolorach i mocach. Te moce zostały im dane z zaświatów. Są to różne rodzaje skrzydeł i ich funkcja:
  • Skrzydła Ochrony - Te skrzydła są silne i, jak sama nazwa wskazuje, są bardzo przydatne do ochrony siebie i każdego, kto z nimi jest.
  • Skrzydła Oczyszczenia - Te skrzydła mają białe zabarwienie. Mają zdolność do usunięcia wszystkich grzechów danej osoby. Mają także możliwość usuwania wspomnień.
  • Skrzydła Pamięci - Te skrzydła mają fioletowo-niebieski kolor. Mają możliwość przywrócenia komuś wspomnień.
  • Skrzydła Odkupienia - Te skrzydła mają tęczowe kolory. Funkcje tych skrzydeł polegają na tym, że mogą odkupić ludzi od grzechów.
  • Skrzydła Wiatru - Te skrzydła mają złoty kolor. Zostały użyte do wytworzenia wiatru i pomagają one Strażnikowi latać.
  • Skrzydła Zniszczenia - Te skrzydła służą do niszczenia rzeczy, które są uważane za przeszkody, lub potencjalne zagrożenia dla Strażnika, jego sojuszników, bądź bliskich, itp.
 • Święta Krew - Krew Strażnika jest najlepszą bronią używaną do niszczenia wszystkich złych stworzeń Wszechświata. Jest to jedyna broń, która może całkowicie zniszczyć Starszych i zapobiec ich zmartwychwstaniu.

Lista Głównych Strażników

Ciekawostki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.